Swoje miejsce w kolekcji Gitarion mają też interesujące okazy ze świata instrumentów historycznych, ludowych, etnicznych. Często podniesione z technicznej ruiny dostając nowe życie dają świadectwo swoich czasów uwalniając przy tym być może ducha ludzi, którzy na nich grali.

UWAGA!!! Prezentowane instrumenty nie są na sprzedaż.