foto
PSAŁTERIUM
rok 2012
Ciekawy, wielostrunowy instrument (tutaj smyczkowy), pozostający pod wyraźnymi wpływami liry, cytry i cymbałów, o historii sięgającej średniowiecza, z trójkątnym, świerkowo-klonowym korpusem/pudłem rezonansowym, ze strunami tej samej średnicy, za to o zróżnicowanej długości; to nieduże psałterium z bardzo licznej rodziny skupiającej mniej lub bardziej zbliżone do siebie konstrukcje wyprodukowano w Rumunii.
foto foto foto foto foto foto foto foto