foto
NN GITARA AKUSTYCZNA ARCH-TOP
rok 1955
Ciekawa „gibsonka”, prawdopodobnie czechosłowacka, z dwuczęściową, klonową szyjką ze wzmocnieniem Volute, z otwartymi, zespolonymi maszynkami, 19-progową (plus próg „0”), barwioną na czarno, klonową podstrunnicą z szerokimi markerami z celuloidu, przykręconą za pomocą zmyślnego mechanizmu śrubowego w jej nasadzie do klonowego korpusu hollow z dwoma skośnymi efami, klonowym, regulowanym mostkiem i trapezowym strunociągiem; wspomniany mechanizm śrubowy, z historią pamiętającą jeszcze XIX wiek, łączący szyjkę z korpusem spełnia jednocześnie zadanie zmiany kąta pomiędzy tymi elementami, a w rezultacie pozwala na płynną regulację wysokości strun nad progami w zakresie niedostępnym dla mostka; w powojennej Europie powstało wiele jazz-boksów pozostających pod mniejszym lub większym wpływem arch-topów Gibsona, stąd ich potoczna nazwa - „gibsonki”.
foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto