foto
OVATION CELEBRITY CE44-4
nr CCV19070886
rok 2019
Efektowny, chiński Ovation Celebrity z szyjką z nato z dedykowanymi maszynkami Ping na firmowej główce i 23-progową, trójkątnie zakończoną, palisandrową podstrunnicą z dyskretnymi markerami, przykręconą do kompozytowego pudła rezonansowego Lyrachord SC średniej głębokości, z litym, świerkowym topem z charakterystycznymi otworami rezonansowymi Epaulette*, palisandrowym mostkiem bezkołkowym i systemem dźwiękowym Ovation Slimline + OP-4PT; w tym egzemplarzu użytkownik zastąpił fabryczne maszynki urządzeniami Klusona.
*Pomysł zaczerpnięty z innowacyjnych instrumentów Ovation Adamas z roku 1975 proponujących kilkanaście okrągłych otworów rezonansowych rozmieszczonych na płycie wierzchniej po obu stronach kończącej się tu poddstrunnicy, dodatkowo wzmocnionych wykonanymi z różnokolorowych gatunków drewna „roślinnymi” nakładkami.
foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto