foto
TAYLOR 214-CE
nr 2112143119
rok 2013
Kolejny Taylor 214 z Tecate, tym razem w wykonaniu cutaway, z 20-progową, sapelo-hebanową szyjką przykręconą do palisandrowo-świerkowego korpusu Grand Auditorium z hebanowym mostkiem i systemem elektronicznym ES-T.
foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto