foto
EPIPHONE Jack Casady MG BASS
nr 0804220095
rok 2008
Wierna kopia bardzo ciekawego basu Gibsona - Les Paul Signature - z połowy lat 70-tych; ten instrument semi-hollow zaopatrzono w niskoszumowy przetwornik o niewielkiej impedancji oraz transformator dopasowujący i skokowy regulator tejże impedancji (na wzór gitarowego Varitone), jako że Jack Casady (m.in. Jefferson Airplane) był jednym z najbardziej znanych użytkowników tego instrumentu - tę udaną i, co ważne, wierną epiphonowską replikę nazwano jego imieniem.
foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto