foto
SADOWSKY METRO VINTAGE MV5 SUNBURST BASS
nr M1134
rok 2006
Japońskie Metro Sadowsky'ego - bliźniacze poprzedniemu basowi, ale w wykonaniu Sunburst.
foto foto foto foto foto foto foto foto foto