foto
GIBSON ES-339 CUSTOM SHOP
nr CS151139
rok 2001
Zgrabny, customowy ES o wyraźnie pomniejszonym w stosunku do „335” korpusie i przeniesionym na jego bok gnieździe wyjściowym; ze względu na mniejszą „zawartość” powietrza, bardziej odporny na sprzężenia i bliższy brzmieniu solid-body.
foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto