foto
JACKSON SOLOIST PRO
nr J500084
rok 1995
Super-Strat Jacksona z japońskiej serii Professional z płaskim korpusem - klonowy monolit z trójkątną główką z maszynkami Gotoha i 24-progową, hebanową podstrunnicą z markerami Sharkfin, z topolowymi skrzydłami korpusu, jacksonowskimi przetwornikami w układzie HSS (ceramiczny humbucker J-50BC + 2 single Alnico J-200) wspomaganymi aktywnym układem korekcyjnym JE-1200 i schallerowskim Floydem JT-590.
foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto