foto

Andrzej Góralski
GITARA ELEKTRYCZNA
TART
Wrocław
1994
ISBN: 85417-08-7

Historia gitary elektrycznej, jej budowa i zasada działania, kierunki rozwoju, przegląd światowych firm gitarowych, zalecenia praktyczne (wybór instrumentu, regulacja, eksploatacja), słownik terminów fachowych.

pobierz plik pdf tutaj

foto

Andrzej Góralski
GITARA BASOWA
GS MEDIA
Wrocław
1995
ISBN: 83-86520-01-9

Historia gitary basowej, jej budowa i zasada działania, kierunki rozwoju, przegląd światowych firm gitarowych, zalecenia praktyczne (wybór instrumentu, regulacja, eksploatacja), słownik terminów fachowych.

pobierz plik pdf tutaj

foto

Andrzej Góralski
GITARA AKUSTYCZNA
GS MEDIA
Wrocław
1996
ISBN: 83-86520-02-7

Historia gitary akustycznej, jej budowa i zasada działania, kierunki rozwoju, przegląd światowych firm gitarowych, zalecenia praktyczne (wybór instrumentu, regulacja, eksploatacja), słownik terminów fachowych.

pobierz plik pdf tutaj