foto
KRAMER 450
nr 022557
rok 1979
Unikatowa gitara z aluminiową szyjką o przekroju T z drewnianymi wstawkami, progiem „0”, maszynkami Schallera na charakterystycznej główce w kształcie kamertonu i 22-progową, syntetyczną podstrunnicą z ebonolu, przykręconą 3-punktowo do klonowego korpusu; aluminiowe konstrukcje Kramera były kontynuacją jego wcześniejszej współpracy z Travisem Beanem, zrezygnował on jednak z idei „półmonolitycznej” budując swoje szyjki w wersji tradycyjnej (skróconej), przykręcane (prawie)standardowo do korpusu. W tym instrumencie użytkownik zmienił przetworniki oraz mostek (ze stałego na tremolo Kahlera). Szyjce nadał niesymetryczny przekrój (Asymmetric Fit Neck), wymienił progi, maszynki (z Schallera na blokowane Sperzele) i zainstalował kulkowe siodełko LSR. Ze względu na tak duże zmiany instrument przeznaczono do dalszej modyfikacji - przewidziano wymianę korpusu na eksperymentalny Air Wing Body z wibratorem Wilkinsona oraz układem elektrycznym EMG.
foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto