foto
ANDRZEJ JANIK
1934-1992
Inżynier, specjalista konstruktor, pierwszy przewodnik po wyuczonym fachu, wielki smakosz życia, oddany dla Sprawy, niestety odszedł nagle - niedługo po przejściu na oczekiwaną z niecierpliwością emeryturę.