foto
RYSZARD GWALBERT MISIEK
1947-2010
Wrocławski (choć urodzony w Legnicy) muzyk jazzowy, saksofonista tenorowy, aktor, we Wrocławiu studiował na Politechnice (Wydział Mechaniczny) i na Uniwersytecie (Filozofia), zaś tajniki muzyki zgłębiał w Grazu, w latach '70 zdobywał laury na kolejnych festiwalach „Jazzu nad Odrą", przyznano mu też stypendium im. Krzysztofa Komedy, jednak najbardziej znaczącym był założony przez niego w 1975 roku Polski Teatr Instrumentalny, w którym muzycy byli jednocześnie aktorami (stąd określenie - muzitor), w latach '80 Misiek wyemigrował do Nowego Jorku, a następnie do Montrealu. Po powrocie do Wrocławia znów włączył się w muzyczne życie Miasta. Miał ambitne plany, jednak nie dane mu było je zrealizować.


foto foto foto foto foto foto foto foto foto