foto
MACIEJ PURZYCKI
1954-1998
Wrocławianin mocno związany z teatrem, jego otoczeniem, a także z szeroko rozumianym ruchem alternatywnym, głównie muzycznym, długoletni pracownik tzw. Sznurowni w Operze Wrocławskiej (skomplikowany, linowy system zawieszenia scenografii na scenie), zmarł tragicznie w kwiecie wieku.


foto foto foto